Fonksiyonel Ortodonti Nedir?

Fonksiyonel Ortodonti Nedir?

Fonksiyonel ortodontik tedaviler, ortodontide ‘Sınıf II ortodontik bozukluk’ olarak adlandırılan problemleri çözmek amacıyla uygulanmaktadır. Genellikle bu bozuklukta üst çene önde, alt çene geride yerleşmiştir. Ancak sınıf II ortodontik bozuklukların “Sınıf II bölüm 1 maloklüzyonlar” olarak adlandırılan bir kısmında, üst ön dişler alt dişlerin oldukça önünde yerleşmiştir. Sınıf II maloklüzyonların oluşmasında genetik, ırksal ve çevresel faktörler gibi pek çok neden rol oynamaktadır. 

fonksiyonel ortodonti
herbst fonksiyonel apareyi
sınıf II malokluzyon

Fonksiyonel Ortodontide Kullanılan Apareyler

Büyüme gelişim döneminde, çeşitli aygıtlar kullanarak çenelerin büyümesinin yönlendirildiği tedavi fonksiyonel çene ortopedisidir. Bu dönemde kullanılan aygıtlara ‘’fonksiyonel apareyler’’ adı verilir. Fonksiyonel apareyler, alt çenenin fonksiyon ve pozisyonunu değiştirerek belli bir kas grubunun kuvvetini dişler aracılığı ile kemiğe yönlendiren aygıtlardır. Alt çene gelişim yetersizliği gösteren çocuklarda fonksiyonel aparey kullanımı ile alt çene önde konumlanmaya zorlanmaktadır. Çenelerin birbirleri ile olan normal ilişkilerinin sağlanmasında fonksiyonel uyarıların etkileri yaklaşık yüz yıldan beri bilinmektedir.

Sınıf II bölüm 1 maloklüzyonlarının fonksiyonel tedavisi sonucu meydana gelen kemiksel, dişsel ve yumuşak doku değişiklikleri, farklı tipteki fonksiyonel apareylerle sağlanmaktadır. Ancak bu tarz apareylerin değişik çeşitleri olmasına rağmen, aralarında birçok benzerlik bulunmaktadır. Genel olarak, sınıf II maloklüzyonunu düzeltmek için kullanılan fonksiyonel apareylerin, mandibulanın pozisyonunda değişiklik meydana getirecek bir kuvvet bileşeni bulunmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre alt çenedeki bu değişimin miktarı, apareyin doku veya diş destekli olmasına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Diş destekli apareylerin, doku destekli olanlara göre, daha fazla dişsel etki meydana getirmesinin beklendiğini belirtilmiştir.

Tedavi planı yapılırken, hastanın büyüme yönü belirlenir ve tedavi planına göre hangi aparey veya apareylerden faydalanacağına karar verilir. Daha sonra, bu karar hastanın kendisi ve velisi ile paylaşılır. Hekim ve ailenin birlikte yaptıkları görüşme neticesinde kullanılacak olan fonksiyonel aparey tipi belirlenir.

Aparey Türleri

Fonksiyonel apareyler, hareketli ve sabit olarak ikiye ayrılırlar. Hareketli fonksiyonel apareyler ağız içinden ve/veya ağız dışından uygulanır. Hareketli fonksiyonel apareyler hasta tarafından takılıp çıkartılabilmektedir. Genellikle alt ve üst çeneye takılan iki parçadan oluşmasına rağmen tek parçadan oluşan tipleri de vardır. Bu apareylerin en çok kullanılan türü Twin Block apareyidir. Hareketli ortodonti tedavilerin dezavantajı, tedavi başarısının hasta uyumuna bağlı olmasıdır. Bu nedenle de apareyler hekiminizin tavsiyesi doğrultusunda kullanılırsa başarılı sonuçlar verir. Hareketli apareylerin, sabit olanlara karşı en büyük avantajı ise, ağız ve aparey temizliğinin daha rahat yapılabilmesidir. Ayrıca, hasta tarafından çıkartılabilen bu apareyler, apareyin kullanılmadığı zaman dilimlerinde iyi saklanmalı ve kaybedilmemelidir.

fonksiyonel aparey

Fonksiyonel apareyler dişlere yapıştırılan veya hareketli şekilde olabilirler. Dişlere yapıştırılan fonksiyonel apareyler hasta tarafından çıkartılamazlar. Dolayısıyla, sabit fonksiyonel apareylerle yapılan fonksiyonel çene ortopedisinde minimum hasta uyumuna ihtiyaç vardır. Bunlara en iyi örnek Herbst apareyidir. Apareylerin ve ağızın temizliği iyi yapılmalı, sabit olan ağız içi aygıtların kırılmamasına özen gösterilmelidir. Aksi takdirde, tedavi ile elde edilmesi planlanan etkiler gerçekleşmeyecektir.